Privacy- en cookiebeleid

Dit is de Privacy- en cookieverklaring van Bram Joanknecht. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Bram Joanknecht (hierna, “ons” of “wij”) respecteert de privacy van zijn cliënten en gebruikers van zijn website(s). Wij gaan daarom uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.


VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u zich voor informatie en/of advies tot Bram Joanknecht richt, zullen wij in eerste instantie zo min mogelijk gegevens over u vastleggen.
Bram Joanknecht legt bij de uitvoering van zijn taken en in het kader van de overige werkzaamheden wel enkele persoonsgegevens over u vast:
– uw personalia en contactgegevens;
– het soort vraag waarmee u bij ons komt;
– hoe en waar u met ons in contact bent gekomen;
– eventueel van belang zijnde door u aangeleverde documenten;
– het resultaat;
Deze gegevens hebben wij nodig om uw vragen adequaat te kunnen behandelen.

Gebruik website
Wanneer u gebruik maakt van onze website verkrijgt Bram Joanknecht ook bepaalde gegevens van u, daarnaast zullen wij persoonsgegevens van u ontvangen wanneer u via de website contact met ons opneemt. Onderstaand hebben wij uiteengezet welke gegevens wij ontvangen en hoe wij deze gegevens gebruiken.

Bezoekgedrag
Wij leggen informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast, zoals URL, browsertype, taal, datum en duur van uw bezoek aan de website(s). Daarnaast verkrijgen wij beperkte geografische gegevens van u. Deze gegevens worden gebruikt om fouten te analyseren en onze (online) dienstverlening te verbeteren.

E-mail
Wanneer u ons een e-mail stuurt, verkrijgen wij de door u toegezonden gegevens. Wij gebruiken deze gegevens slechts om de vragen die u per e-mail stuurt te beantwoorden.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de doeleinden die in deze Privacy- en cookieverklaring zijn beschreven, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Inzage, correctie, verzet en verwijdering
U heeft het recht om ons kosteloos om inzage in, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. U kunt daarnaast kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar: bjoanknecht@gmail.com.
Wanneer wij geen gevolg geven aan een van voorgenoemde verzoeken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep bij de rechter in te stellen.

Beveiliging
Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens handhaven wij te allen tijde een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek, voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Hyperlinks van derden
Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden en Bram Joanknecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook om het privacy beleid van alle websites die u bezoekt te raadplegen.

Doorgifte aan derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derde partijen.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw browser op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website(s) en zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van onze website(s).

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. De exacte procedure verschilt echter per browser. Wij raden u ook aan de instructies te volgen en/of de helpfunctie van uw browser te gebruiken om het gewenste cookiegedrag in te stellen.

Wijzigingen
Deze Privacy- en cookieverklaring kan op elk moment en zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De meest actuele versie kunt u vinden door de website te bezoeken. Wij adviseren u dan ook om deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig na te lezen.

Contactgegevens
Wij helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze Privacy- en cookieverklaring. Deze vragen kunt u sturen naar: bjoanknecht@gmail.com